Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność obiektów sportowych.

 2. Spółka może również:

 • organizować transport lądowy pasażerski;
 • zapewniać obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zamieszkania;
 • prowadzić usługową działalność gastronomiczną;
 • wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • pośredniczyć w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 • organizować targi, wystawy i kongresy;
 • pośredniczyć w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 • prowadzić pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne;
 • prowadzić działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • prowadzić pozostałą działalność związaną ze sportem.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Aleksandra
(2019-01-10 10:12:17)